GDPR-REKISTERISELOSTE

Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten Nettikokous.fi-palvelussa käsitellään henkilötietoja.

Rekisteriseloste on voimassa 25.5.2018 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

DocuD Oy
Y-tunnus 2865399-4
Hämeenkatu 14 c 33100 Tampere
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: DocuD Oy, Karri Inkinen, puh. 040 2140601, karri.inkinen@docud.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelussa käsitellään henkilötietoja vain asiakassuhteen hallinnointia varten sekä siinä laajuudessa, mikä on tarpeen palvelun tarjoamiseksi palvelua koskevien sopimusehtojen mukaisesti.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjästä tallennetaan seuraavat tiedot:

4. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietojen suojauksessa sovelletaan seuraavia periaatteita:

5. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja vain palveluntarjoajilleen sovitun palvelun tarjoamiseksi sen edellyttämässä laajuudessa.Rekisterinpitäjä voi luovuttaa yritysasiakkaiden yhteystietoja konserniyhtiöilleen näille kohdistettavaa suoramarkkinointia varten.Käyttäjä voi asettaa sähköpostiosoitteensa näkyviin järjestelmän muille käyttäjille.Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä saatuja henkilötietoja säilytetään vain asiakassuhteen keston ajan. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten tai rekisteröidyn pyynnöstä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

7. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Palveluun tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien henkilötietojen käyttöä palvelussa.